Siren: 518381975, Nic: 00037, Siret: 51838197500037, StatutDiffusionEtablissement: O, DateCreationEtablissement: 01-01-2019 00h00mn00s, TrancheEffectifEtablissement: None, AnneeEffectifsEtablissement: None, ActivitePrincipaleRegistreMetiersEtablissement: 9602BA, DateDernierTraitementEtablissement: 01-30-2019 08h46mn22s, EtablissementSiege: true, NombrePeriodesEtablissement: 1, ComplementAdresseEtablissement: None, NumeroVoieEtablissement: 16, IndiceRepetitionEtablissement: None, TypeVoieEtablissement: AV, LibelleVoieEtablissement: DE LA RESISTANCE, No name 16: 21200, LibelleCommuneEtablissement: BEAUNE, LibelleCommuneEtrangerEtablissement: None, DistributionSpecialeEtablissement: None, CodeCommuneEtablissement: 21054, CodeCedexEtablissement: None, LibelleCedexEtablissement: None, No name 23: None, No name 24: None, No name 25: None, No name 26: None, IndiceRepetition2Etablissement: None, TypeVoie2Etablissement: None, CodePostal2Etablissement: None, LibelleCommune2Etablissement: None, LibelleCommuneEtranger2Etablissement: None, DistributionSpeciale2Etablissement: None, CodeCommune2Etablissement: None, CodeCedex2Etablissement: None, LibelleCedex2Etablissement: None, CodePaysEtranger2Etablissement: None, LibellePaysEtranger2Etablissement: None, DateDebut: 01-01-2019 00h00mn00s, EtatAdministratifEtablissement: A, Enseigne1Etablissement: None, Enseigne2Etablissement: None, Enseigne3Etablissement: None, DenominationUsuelleEtablissement: ANGESTHETIC, ActivitePrincipaleEtablissement: 96.02B, NomenclatureActivitePrincipaleEtablissement: NAFRev2, CaractereEmployeurEtablissement: N

Dataset Liste des salon de beauté du departement Côte-d'Or(21) en France

Data row number Siren Nic Siret StatutDiffusionEtablissement DateCreationEtablissement TrancheEffectifEtablissement AnneeEffectifsEtablissement ActivitePrincipaleRegistreMetiersEtablissement DateDernierTraitementEtablissement EtablissementSiege NombrePeriodesEtablissement ComplementAdresseEtablissement NumeroVoieEtablissement IndiceRepetitionEtablissement TypeVoieEtablissement LibelleVoieEtablissement No name 16 LibelleCommuneEtablissement LibelleCommuneEtrangerEtablissement DistributionSpecialeEtablissement CodeCommuneEtablissement CodeCedexEtablissement LibelleCedexEtablissement No name 23 No name 24 No name 25 No name 26 IndiceRepetition2Etablissement TypeVoie2Etablissement CodePostal2Etablissement LibelleCommune2Etablissement LibelleCommuneEtranger2Etablissement DistributionSpeciale2Etablissement CodeCommune2Etablissement CodeCedex2Etablissement LibelleCedex2Etablissement CodePaysEtranger2Etablissement LibellePaysEtranger2Etablissement DateDebut EtatAdministratifEtablissement Enseigne1Etablissement Enseigne2Etablissement Enseigne3Etablissement DenominationUsuelleEtablissement ActivitePrincipaleEtablissement NomenclatureActivitePrincipaleEtablissement CaractereEmployeurEtablissement
94 518381975 00037 51838197500037 O 01-01-2019 00h00mn00s None None 9602BA 01-30-2019 08h46mn22s true 1 None 16 None AV DE LA RESISTANCE 21200 BEAUNE None None 21054 None None None None None None None None None None None None None None None None None 01-01-2019 00h00mn00s A None None None ANGESTHETIC 96.02B NAFRev2 N

Data Columns

Name Description Keywords Data Type
Siren siren text
Nic nic text
Siret siret text
StatutDiffusionEtablissement statutdiffusionetablissement text
DateCreationEtablissement datecreationetablissement text
TrancheEffectifEtablissement trancheeffectifetablissement text
AnneeEffectifsEtablissement anneeeffectifsetablissement text
ActivitePrincipaleRegistreMetiersEtablissement activiteprincipaleregistremetiersetablissement text
DateDernierTraitementEtablissement datederniertraitementetablissement text
EtablissementSiege etablissementsiege text
NombrePeriodesEtablissement nombreperiodesetablissement integer
ComplementAdresseEtablissement complementadresseetablissement text
NumeroVoieEtablissement numerovoieetablissement text
IndiceRepetitionEtablissement indicerepetitionetablissement text
TypeVoieEtablissement typevoieetablissement text
LibelleVoieEtablissement libellevoieetablissement text
No name 16 name, no, 16 text
LibelleCommuneEtablissement libellecommuneetablissement text
LibelleCommuneEtrangerEtablissement libellecommuneetrangeretablissement text
DistributionSpecialeEtablissement distributionspecialeetablissement text
CodeCommuneEtablissement codecommuneetablissement text
CodeCedexEtablissement codecedexetablissement text
LibelleCedexEtablissement libellecedexetablissement text
No name 23 name, no, 23 text
No name 24 24, name, no text
No name 25 name, 25, no text
No name 26 name, no, 26 text
IndiceRepetition2Etablissement indicerepetition2etablissement text
TypeVoie2Etablissement typevoie2etablissement text
CodePostal2Etablissement codepostal2etablissement text
LibelleCommune2Etablissement libellecommune2etablissement text
LibelleCommuneEtranger2Etablissement libellecommuneetranger2etablissement text
DistributionSpeciale2Etablissement distributionspeciale2etablissement text
CodeCommune2Etablissement codecommune2etablissement text
CodeCedex2Etablissement codecedex2etablissement text
LibelleCedex2Etablissement libellecedex2etablissement text
CodePaysEtranger2Etablissement codepaysetranger2etablissement text
LibellePaysEtranger2Etablissement libellepaysetranger2etablissement text
DateDebut datedebut text
EtatAdministratifEtablissement etatadministratifetablissement text
Enseigne1Etablissement enseigne1etablissement text
Enseigne2Etablissement enseigne2etablissement text
Enseigne3Etablissement enseigne3etablissement text
DenominationUsuelleEtablissement denominationusuelleetablissement text
ActivitePrincipaleEtablissement activiteprincipaleetablissement text
NomenclatureActivitePrincipaleEtablissement nomenclatureactiviteprincipaleetablissement text
CaractereEmployeurEtablissement caractereemployeuretablissement text