No Name 0: e, –: えエ, k: けケ, s: せセ, t: てテ, n: ねネ, h: へヘ, m: めメ, y: ※, r: れレ, w: ゑヱ

Dataset Kana - Hiragana and katakana

Data row number No Name 0 k s t n h m y r w
4 e えエ けケ せセ てテ ねネ へヘ めメ れレ ゑヱ

Data Columns

Name Description Keywords Data Type
No Name 0 name, no, 0 text
text
k k text
s s text
t t text
n n text
h h text
m m text
y y text
r r text
w w text