Toshiaki Kawada: Kenta Kobashi, 19: 19

Dataset Champion Carnival - 1997

Data row number Toshiaki Kawada 19
1 Kenta Kobashi 19

Data Columns

Name Description Keywords Data Type
Toshiaki Kawada toshiaki, kawada text
19 19 integer